Menu

Home

Leiderschap

Project management

Quality management

Marketing management

Financieel management

Management boeken

Managementbegrippen

MANAGEMENTHELP

Uw snelle hulp bij management onderwerpen.

Deze site wil informeren over management onderwerpen. Heeft u een goede suggestie, mailt u dan naar informatie@managementhelp.nl

Quality management

Quality management houdt zich bezig met het optimaliseren van de kwaliteit van een product, productieproces, dienst of organisatie.

Quality management methoden

Er bestaan veel modellen voor quality management. Een aantal veel toegepaste methoden en modellen worden hier weergegeven.

Total Quality management TQM

Total Quality Management is gericht op voortdurende verbetering van de bedrijfsprestaties met het oog op de klanteisen en de bedrijfsstrategie. Personen die zich bezig gehouden hebben met de ontwikkeling van TQM zijn o.a. Deming, Wheeler, Hammet en Juran. Het is voor een organisatie efficiënter om de activiteiten direct goed te doen door te werken met kwaliteitsstappen en een kwaliteitsproces. Het bespaart de organisatie veel tijd, niet werkende producten en kosten voor serviceverlening. Hammet beschrijft 7 belangrijke punten:

 • De klant is bepalend voor de kwaliteit
 • Er is een objectief en effectief kwaliteitsmeetsysteem nodig
 • Het werken binnen een systeem/structuur creëert kwaliteit
 • Kwaliteit is in beweging, er is continue verbetering nodig
 • Preventie is beter dan het vaststellen van fouten
 • Kwaliteit moet al in het ontwerp meegenomen worden
 • Het management moet kwaliteitsinitiatieven ondersteunen
 • Six Sigma

  Six Sigma is een term die oorspronkelijk gebruikt werd om een foutkans te weer te geven in een getal (Six Sigma foutkans = 0,00034%). Als quality management methode geeft het aan dat kwaliteitsprocessen statistisch te meten moeten zijn. Hiervoor worden twee kwaliteitscirkels gebruikt:

 • Bestaande processen en producten, DMAIC: Define, Measure, Analyze, Improve, Control
 • Nieuwe processen en producten, DMEDI: Define, Measure, Explore, Develop, Implement

 • Ook kan er gebruik gemaakt worden van de kwaliteitscirkel van Deming (hieronder).

  Kwaliteitscirkel van Deming

  De kwaliteitscirkel van Deming wordt veel toegepast in organisaties en heeft een feedback waardoor er een verbeteringsproces ontstaat. De stappen in de Deming circle zijn: Plan, Do, Check, Act.

  Het INK model (nederlands) en het EFQM model (engels)

  In het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit) wordt gebalanceerd tussen de belangen van de diverse stakeholders van de organisatie. Hierbij wordt voortdurend gewerkt aan kwalitatieve verbetering bij een veranderende omgeving. Het model onderscheidt 9 aandachtsgebieden en 5 fundamentele kenmerken om succesvol te opereren.

  De aandachtsgebieden zijn:

 • 1. Leiderschap
 • 2. Strategie en beleid
 • 3. Management van medewerkers
 • 4. Management van middelen
 • 5. Management van processen
 • 6. Klanten en partners
 • 7. Medewerkers
 • 8. Maatschappij
 • 9. Bestuur en financiers
 • De fundamentele kenmerken zijn:

 • Leiderschap
 • Resultaatgerichtheid
 • Continu verbeteren
 • Transparantie
 • Samenwerking
 • Balanced Scorecard

  De Balanced Scorecard biedt een praktische manier om de prestaties van een organisatie weer te geven. Met deze methode kunnen op effectieve manier doelstellingen worden vastgesteld en worden gecommuniceerd door de organisatie. Het slaat een brug tussen het definiëren van doelstellingen en het bereiken daarvan. De Balanced Scorecard biedt een overzichtelijk prestatie-meetsysteem waarbij er vanuit verschillende invalshoeken (perspectieven) gekeken wordt naar de organisatie.

  Het gaat om de volgende invalshoeken:

 • Financieel: financiële maatstaven bepalen hoe de financierders naar de organisatie kijken.
 • Klanten: dit bepaalt hoe klanten naar de organisatie kijken (tevredenheid, loyaliteit en klantaandeel).
 • Intern: goede interne processen (reactietijd op klachten, effectief afhandelen van calls, kwaliteit van produkten).
 • Leren en groei: om in de toekomst blijvend goede prestaties te leveren. Innovatie van produkten / diensten en opleiding voor werknemers zijn hiervoor belangrijk
 • Kaizen

  Het japanse woord Kaizen staat voor verandering en verbetering en is een methode voor continue verbetering.

  Er zijn 5 elementen van Kaizen:

 • Teamwerk
 • Zelfdiscipline
 • Verbetering van het moreel
 • Het gebruik van kwaliteitscirkels
 • Suggesties voor verbetering
 • Drie factoren zijn van belang om na te streven:

 • Ondoelmatigheid, redundancy en afval elimineren
 • 5 discplines voor orde, netheid en schoon houden
 • Discipline
 • Benchmarking

  Benchmarking is een methode om de prestaties van systemen of organisaties met elkaar te vergelijken. Er zijn 3 stappen:

  Kwaliteitsnormen

  Er bestaat veel informatie over kwaliteitsnormen. Hieronder een aantal organisaties en normen.

  Qualitymanagement begrippen

  Naast bekende qualitymanagementmethoden en certificeringen zijn er vele begrippen die direct of indirect met qualitymanagement te maken hebben. Kijk op Managementbegrippen voor meer informatie.